Categoriearchief: somalië

Somalië: Verstoten vanwege Jezus

De Evangelische Omroep deelde deze week het verhaal van de Somalische Esther (31). Als zevenjarig meisje vlucht ze met haar ouders naar Nederland. Op haar veertiende wordt ze door haar islamitische ouders uitgehuwelijkt, maar vlak voor de bruiloft loopt ze weg van huis.

Er volgen jaren van onzekerheid en eenzaamheid. Rond haar negentiende komt Esther tot geloof. Dat zorgde voor nog meer verwijdering tussen haar en haar familie. “Ik werd verstoten toen ik voor Jezus koos”.

Esther vertelt haar verhaal in deze video.

Het dwaze van God

hetdwazevangodLaat het nooit gebeuren dat jullie in vrijheid prijsgeven wat wij in tijden van vervolging nooit prijsgegeven hebben! Dit is ons getuigenis van de opstandingskracht van Christus!

Somalië begin jaren ‘90 van de vorige eeuw was de hel op aarde. Het land werd geteisterd door een vreselijke burgeroorlog en een verschroeiende droogte. Miljoenen Somaliërs stierven of ontvluchtten het land. En in dit land met zo’n 7 miljoen inwoners waren nog geen 150 christenen.

Nik en Ruth Ripken wisten zich voor dát land door God geroepen en zes jaar lang probeerden ze de liefde van God zichtbaar te maken door een getuigenis van daden. Het was hun roeping, maar bij tijden leek het alsof het kwaad alles verwoestte wat God hun had opgedragen te doen. Dit ervoeren ze zowel in hun werk als in hun gezin. Het bracht hen in een geloofscrisis. Kan God werkelijk goed zijn als het leven zo duister is? Kun je nog geloven dat Christus alle macht heeft als je je gelovige vrienden de marteldood ziet sterven? Hoe overleeft geloof in tijden van vervolging? Is het geen dwaasheid te geloven in de opstandingskracht van Christus?

Hun zoektocht naar antwoorden bracht hen bij vervolgde christenen over de hele wereld. Het aangrijpende getuigenis van de vele naamlozen die in dit boek aan het woord komen, spreekt een duidelijke taal: ‘Jezus Christus is het waard om voor te leven én voor te sterven.’

Dit aangrijpende boek is te koop in de webshop van de SDOK.

Somalië: ‘Mensen zijn verdoofd’

Afgelopen vrijdag heeft de islamitische terroristische organisatie Al Shabaab een lid van het Somalische parlement gedood. Dit is de vijfde moord op een overheidsfunctionaris in vier maanden tijd. Al Shabaab pleegt regelmatig aanslagen en dwingt een strenge shariawetgeving af in grote delen van het land. De organisatie wil een islamitische staat stichten.

“Elke dag ervaren we afschuwelijke dingen. Mensen zijn verdoofd omdat ze dagelijks zien dat mensen worden vermoord”, schreef een christen uit Somalië onlangs. “Ik worstel. Het lijkt alsof ik leef in een hel op aarde, daarom heb ik uw gebed nodig. Ik zou willen dat ik gewoon in een kerk kon staan en het kon uitroepen in de naam van de Here Jezus Christus.”

Geloven in Jezus Christus is levensgevaarlijk in Somalië, het land staat op plek 2 van de Ranglijst Christenvervolging. Het aantal christenen in het land wordt geschat op ‘honderden’, waarschijnlijk minder dan op zondag in een gemiddelde Nederlandse kerk zitten.

Bid om bemoediging en kracht voor de christen die worstelt met de dagelijkse realiteit van het leven in Somalië.

Bid voor de kleine kwetsbare kerk. Dat de christenen vasthouden aan het geloof in Jezus Christus en dat het
evangelie meer mensen bereikt.

Bid dat Al Shabaab leden tot inkeer komen; dat ze inzien hoeveel ellende ze veroorzaken en hiermee stoppen.

Somalië: Bid voor weeskinderen

In Somalië neemt het geweld tegen christenen steeds meer toe. Moorden op christenen komen regelmatig voor. De man van Fartun Omar werd door de radicale islamitische groepering Al Shabaab gedood, omdat hij zich vanuit de islam tot het christendom had bekeerd. Fartun probeerde met haar vijf kinderen te vluchten naar een andere stad. Bij een controle werd ze ontdekt en ter plekke neergeschoten.

Bid voor de kinderen van Fartun die het drama van zo dichtbij hebben meegemaakt. Bid dat ze kracht en rust vinden bij God en de traumatische ervaringen kunnen verwerken.

Bid voor andere christenen in Somalië die onder bedreigingen leven.

Er zijn zoveel kinderen die slachtoffer worden van geweld -denk aan Nigeria, Syrië, Noord-Korea. Bid om troost en kracht voor deze kinderen en een veilige plek om te wonen.

Moeder van vijf kinderen doodgeschoten in Somalie

Op 13 april werd de 42-jarige Somalische Fartun Omar, een weduwe en moeder van vijf kinderen, doodgeschoten. De vrouw werd al enige tijd gevolgd door de radicale islamitische groepering Al Shabaab. Haar man werd in december 2012 door Al Shabaab gedood omdat hij zich vanuit de islam had bekeerd tot het christendom.

Ook Fartun Omar was christen geworden, ze probeerde haar bekering geheim te houden in de vijandige omgeving waarin ze leefde. Toen ze probeerde te vluchten naar een andere stad, werd ze door Al Shabaab ontdekt en ter plekke doodgeschoten.

Bid voor de kinderen van Fartun die het drama voor hun ogen zagen gebeuren. Bid dat ze liefdevol worden opgevangen en veilig kunnen wonen.

Bid dat ze kracht en rust vinden bij God en de traumatische ervaringen kunnen verwerken.

Bid voor andere christenen in Somalië die onder bedreigingen leven.

Somalische christen onthoofd

Leden van de extremistische islamitische beweging Al-Shabaab hebben op 16 november in Somalië de christen Farhan Haji Mose vermoord. In het bijzijn van een menigte mensen werd de 25-jarige Mose onthoofd. Hij werd beschuldigd van spionage, omdat hij de islam had verlaten en christen was geworden. (Bron: Morning Star News)

Al-Shabaab heeft gezworen om Somalië volledig te ontdoen van christenen. In de afgelopen jaren zijn er al tientallen christenen vermoord. Een Somalische christen die ontdekt wordt, wacht vrijwel zeker de dood. Niet alleen in het land zelf, maar ook in de buurlanden waar veel Somaliers heenvluchten, worden christenen achtervolgd en gedood.

Bid voor familie en vrienden van de vermoorde Mose. Bid om bescherming voor andere geheime christenen in Somalië.

Christen onthoofd in Somalië

Eerder deze maand werd het lichaam van de Somalische christen Juma Nuradin Kamil gevonden. Hij was onthoofd. Kamil, een ex-moslim, werd volgens bronnen op 21 augustus ontvoerd door moslimextremisten van al-Shabaab, een militante terroristische groep die banden heeft met al Qaeda. Al-Shabaab heeft gezworen om Somalië te ontdoen van het christendom.

Bid voor de christenen in Somalië, die vaak alleen in het diepste geheim kunnen samenkomen. Bid om troost voor de familie en vrienden van Kamil.

Somalië: Moslimextremisten doden Asha Mberwa

Een dag eerder hadden ze haar ontvoerd, de christelijke Asha Mberwa uit Somalië. Maar leden van de islamitische extremistische beweging al-Shabaab lieten haar niet in leven. Ze sleurden Asha een dag na haar ontvoering de straat op en sneden haar keel door. Een gruwelijke moord op een christelijke vrouw, die een man en vier kinderen achterlaat.

Asha was al eerder bedreigd door extremisten van al-Shabaab, omdat ze christen was. Samen met haar man Abdinazir Mohammed Hassan had ze plannen gemaakt om te vluchten. Een familielid van Asha vertelt: “Een dag voordat ze werd ontvoerd zei Asha over de telefoon tegen mij dat ze erg bang was en wilde vluchten.”

Waarschijnlijk heeft al-Shabaab het telefoongesprek afgeluisterd, want de volgende dag werd Asha meegenomen uit haar huis. Abdinazir is na de moord op zijn vrouw gevlucht. De kinderen zijn bij iemand anders ondergebracht.

Bid voor Abdinazir Mohammed Hassan en zijn vier kinderen, dat ze op een veilige plek zijn waar ze in alle rust kunnen rouwen om Asha.

Bid ook voor de andere familieleden van het gezin van Abdinazir en Asha. Bid dat zij troost en kracht ontvangen van God om het verlies van Asha te verwerken.

Bid voor de andere christenen in Somalië. De angst voor al-Shabaab is erg groot, en veel christenen zijn bang dat zij op een dag aan de beurt zijn om ontvoerd of vermoord te worden.

Somalië: Nurta vermoord om Christus

Overdag vastgebonden aan een boom en ’s nachts opgesloten in een kleine, donkere kamer. In juni vroegen we gebed voor Nurta Mohammed Farah. Haar leven veranderde ingrijpend toen zij de islam de rug toekeerde en christen werd. Nurta vluchtte naar familie, omdat ze sinds haar bekering zo slecht werd behandeld door haar ouders. Op 25 november werd ze doodgeschoten.
Nurta was één van de weinige christenen in Somalië. Als christen kun je in dit land je geloof alleen in het diepste geheim uitoefenen. De sociale controle is groot en de overheid hanteert streng islamitische wetten. Daarnaast neemt de macht van islamitische extremisten toe. Eerder dit jaar vroegen we uw gebed voor het 15-jarige christenmeisje Anab Ghelle Hassan en voor de kinderen van de christelijke Abdullah. Zij werden ontvoerd door de extremistische islamitische organisatie al Shabaab. Sindsdien hebben we niks meer van hen gehoord.

Bid dat de ouders en familie van Nurta aan het denken worden gezet over haar geloof en dat zij zelf ook Jezus Christus leren kennen.

Bid om wijsheid en bescherming voor alle geheime gelovigen in dit land. Bid ook om troost en bemoediging voor de christenen met wie Nurta contact had.

Bid om bescherming en vertrouwen voor Anab en de kinderen van Abdullah. Bid dat zij een teken van leven kunnen geven. Bid ook voor de algehele situatie van christenen in Somalië.

Somalië: Anab al acht maanden gevangen bij al-Shabaab

Al acht maanden lang zitten de ouders van Anab Ghelle Hassan uit Somalië in angst om hun dochter. Het 15-jarig meisje werd ontvoerd door de extremistische islamitische organisatie al-Shabaab, omdat ze christen is. Anab werd meegenomen toen ze boodschappen voor haar moeder deed op de markt.

Vader Ghelle Hassan Aded maakt zich grote zorgen om zijn dochter. “Ik hoop dat we haar ooit nog terug zien. Nadat de rebellen haar meenamen, zijn wij ook gevlucht.” Het gezin woont nu op een geheime locatie. “We hopen en bidden dat ze ons niet vinden.”

Het is voor christenen in Somalië erg moeilijk om openlijk uit te komen voor hun geloof. Regelmatig worden gelovigen ontvoerd en vermoord door al-Shabaab. Ook mogen christenen geen bijbels en andere christelijke boeken in huis hebben.

Bid dat al-Shabaab Anab vrijlaat, zodat ze terug kan naar haar familie. Bid ook dat Anab de kracht krijgt om vol te houden, waar ze zich op dit moment ook bevindt.

Bid voor vader Ghelle Hassan Aded en de rest van het gezin. Bid dat ze kracht krijgen om door te gaan en bid dat al-Shabaab hen niet vindt.

Wilt u ook bidden voor de andere christenen in Somalië die erg onder druk staan? Bid dat God hen beschermt.