Categoriearchief: sri lanka

Dorpelingen Sri Lanka in opstand

In Sri Lanka hebben bewoners van het dorp Shanthively een stokje gestoken voor de begrafenis van een christen. De christenen waren bijeengekomen op de algemene begraafplaats toen honderden dorpelingen op de been kwamen en de christenen wegjoegen.

De voorganger besloot om de ceremonie voort te zetten in het kerkgebouw en de overledene te begraven op het terrein van de kerk. De dorpelingen stormden echter het kerkterrein op en richtten vernielingen aan. Toen de politie arriveerde, dropen de aanvallers af. Uit angst voor de dorpelingen beval de politie dat de begrafenis moest plaatsvinden op een christelijke begraafplaats 23 kilometer verderop.

Bid voor de christenen in het dorp Shanthively.

Bid dat ze zullen volharden in hun geloof ondanks de dreiging van dorpsgenoten.

Sri Lanka: geheime samenkomsten

Christenen op het platteland van Sri Lanka hebben te maken met tegenstand van de plaatselijke overheid. Ook boeddhisten zien het christendom als bedreiging. Elke maand vinden er talloze incidenten plaats.

De kleine gemeente van Ranjan, een voorganger uit Sri Lanka, komt in het geheim samen. Ook zij hebben te maken met bedreigingen. Zijn kinderen werden bedreigd en enkele boeddhisten klaagden de voorganger aan voor het verstoren van de openbare orde. Om veiligheidsredenen komt de kleine gemeente van Ranjan nu in het geheim samen.

Bid voor Ranjan en zijn gemeente. Dank God dat deze kleine gemeente groeit.

Bid om bescherming voor hen en andere christenen in Sri Lanka.

Toenemende vervolging in Sri Lanka

Voorgangers en hun gezinnen dragen de last van de toenemende vervolging in Sri Lanka. Deze vervolging wordt vaak in gang gezet door militante boeddhistische monniken, vastbesloten om de kerk uit te roeien.

Met name kerkleiders op het platteland lijden onder intimidatie, aanvallen op kerkgebouwen en valse beschuldigingen. Veel christelijke gezinnen leven in voortdurende angst. Vrouwen van voorgangers zijn bang dat hun man niet terug zal keren als hij gemeenteleden in afgelegen gebieden bezoekt. Christelijke kinderen worden op school gepest.

Onethische bekeringen
Pastor RanJan en zijn gezin zijn al meerdere keren bedreigd vanwege zijn evangelisatieactiviteiten. Toen een menigte hen omsingeld had, moest de politie ingrijpen en hen in veiligheid brengen. Boeddhistische monniken hebben een aanklacht tegen pastor RanJan ingediend; hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van ‘onethische bekeringen’ en van het verstoren van de vrede. Ondanks deze moeilijkheden groeit de gemeente van pastor RanJan. De voorganger dankt God voor deze groei, maar maakt zich tegelijkertijd grote zorgen om zijn gezin.

Groeiende gemeente
De gemeente van Pastor Daniel komt samen in zijn huis, zoals dat bij veel voorgangers op het platteland gebeurt. Omdat het legaal is om thuis God te aanbidden, is er geen officiële toestemming voor nodig. Maar toen Daniel zijn huis wilde uitbouwen om met de groeiende gemeente te kunnen blijven samenkomen, kwam er veel tegenwerking vanuit de lokale bevolking. De huiskerk is een tijdje dicht geweest om de situatie tot rust te laten komen, maar boeddhistische monniken hebben gedreigd het gebouw aan te vallen als het nieuwe deel in gebruik wordt genomen. Leden van de huisgemeente komen elke dag samen voor gebed en pastor Daniel bezoekt in het geheim mensen die geïnteresseerd zijn in het christelijk geloof.

Pastor Daniel en pastor RanJan vragen ons om te bidden voor hen, voor hun gezinnen en voor hun gemeenten.

Bid om Gods bescherming en dat ze sterk en trouw in de dienst aan God zullen blijven.

Sri Lanka: voorganger en zijn gezin aangevallen

Op 16 februari werd het huis van de Sri Lankaanse voorganger Asgiriya bestormd door een menigte van 250 dorpelingen. De dorpelingen werden aangevoerd door elf boeddhistische monniken. Asgiriya werd gedwongen om zijn erediensten onmiddellijk te staken.

Voorganger Asgiriya probeerde de menigte uit te leggen dat er vrijheid van godsdienst is in het land en dat hij het recht heeft om kerkdiensten te houden. Vervolgens werden de voorganger en zijn vrouw aangevallen en mishandeld. Hun 18-jarige dochter werd uitgescholden.

Een vooraanstaande boeddhistische monnik waarschuwde de dorpelingen dat elke ‘verrader’ die een christelijke eredienst bezoekt dezelfde behandeling krijgt als voorganger Asgiriya.

Bid om Gods bescherming en leiding voor Asgiriya en zijn gezin. Bid om vrede tussen verschillende religieuze groepen in Sri Lanka.

Sri Lanka: Bemoedig pastor Anton en zijn gezin

Pastor Anton uit Sri Lanka werd op een dag aangevallen door een boeddhistische monnik. Toen hij naar zijn kerk vluchtte, werd hij opgewacht door twintig volgelingen van de monnik. Zij vielen de kerk binnen, vernielden de muziekinstrumenten en verwondden een paar kerkgangers. De daders kregen slechts een waarschuwing van de politie.

Het is slechts een van de voorbeelden van geweld in Sri Lanka. Dit jaar is de vervolging van christenen in dit land flink toegenomen. Ook moslims hebben te lijden onder het geweld van boeddhistische monniken, die menen dat Sri Lanka een zuiver boeddhistisch land hoort te zijn.

In het televisieprogramma Jij bent sterk werd woensdagavond aandacht gevraagd voor de situatie van pastor Anton en zijn gezin. De uitzending is terug te zien via Uitzending Gemist. Na de aanval op pastor Anton en zijn gemeente kreeg hij een aantal dagen politiebescherming, maar de schrik zit er nog goed in. Zijn dochter kan niet meer alleen naar school reizen en op school wordt ze met de nek aangekeken.

Bid voor pastor Anton en zijn gezin. Bid om kracht voor pastor Anton om zijn werk te kunnen doen in zijn gemeente en bid voor zijn gezin, dat ook zijn dochter en de andere kinderen in staat zijn stand te houden onder de vervolging die hen treft.

Bid ook voor de Nationale Evangelische Alliantie van Sri Lanka. Deze organisatie brengt christenvervolging in Sri Lanka in kaart en ondersteunt christenen waar nodig. Bid voor bescherming van de medewerkers van deze organisatie en wijsheid om op de juiste manier ondersteuning te bieden.

Bid voor vreedzaamheid tussen Sri Lankaanse christenen, moslims en boeddhisten. Bid om moed voor mensen die zich inzetten om vrede en verdraagzaamheid te bewerkstelligen.

PS. U kunt pastor Anton bemoedigen met een boodschap per e-mail. Laat uw reactie achter op www,jijbentsterk.nu.