Categoriearchief: tadzjikistan

Tadzjikistan: Kamila weggepest na bekering tot het christendom

Kamila komt uit een moslimfamilie uit Tadzjikistan. Op haar dertiende werd ze naar een islamitische school gestuurd. Ze wilde graag lerares worden. Maar in het laatste jaar van haar studie begon Kamila zich af te vragen wie Isa (Jezus) eigenlijk is. Via een radioprogramma en een goede vriendin hoorde ze meer over Hem. Toen ze 17 jaar was, kwam ze tot geloof.

Haar ouders merkten dat Kamila de islamitische gebeden niet meer strikt uitvoerde. Ze ontdekten al snel dat hun dochter christen was geworden. Niet lang daarna werd het ook opgemerkt door mensen in het dorp. De familie stond altijd bekend als gerespecteerde en gezaghebbende moslims. Maar nu was Kamila een schande voor de familie.

Op een ochtend werd Kamila’s vader door een groep dorpsbewoners meegenomen naar de moskee, waar hij een paar uur werd mishandeld. Ze gaven hem de schuld van het christelijke geloof van zijn dochter. Ook Kamila werd geslagen door diezelfde dorpsbewoners. Hij moest ervoor zorgen dat zijn dochter terug zou keren tot de islam. Terwijl haar vader uitgeput op de grond zat, zei hij: “Kamila, jouw geloof is goed, je hoeft je niet te schamen.” Hij had gezien hoe ze was veranderd nadat ze christen was geworden.

Jarenlang werden Kamila en haar familie vervolgd, totdat de situatie ondragelijk werd. Omwille van haar veiligheid moest ze het dorp verlaten. Kamila woont al negen jaar ver bij haar ouders vandaan, terugkeren naar haar dorp kan niet. Haar ouders worden nog steeds vervolgd, ze zijn moe en uitgeput.

Gebed

Bid voor Kamila die haar ouders zo mist. Bid dat ze standvastig blijft in het geloof.

Wilt u bidden voor haar ouders? Bid voor bescherming, bemoediging en troost. Bid dat ook zij in de Here Jezus gaan geloven.

Bid dat dorpsbewoners inzien waar ze mee bezig zijn. Wilt u bidden dat ze de Here Jezus leren kennen?

Tadzjikistan: Ontslag dreigt voor Sarah

Sarah* werkt in Dushanbe, de hoofdstad van het islamitische Tadzjikistan. Nu haar werkgever erachter is gekomen dat ze christen is, dreigt ze ontslagen te worden.

Sarah was op vakantie, toen ze van haar werkgever per direct moest terugkomen. Daarna was ze vier uur lang in gesprek met haar werkgever en leidinggevenden. Ze verzochten haar om het geloof in Jezus Christus los te laten en weer moslim te worden. Er werd haar zelfs meer salaris en promotie geboden. Maar Sarah wilde haar geloof niet opgeven.

De komende periode mag Sarah nadenken over haar besluit. De directie heeft gedreigd met ontslag als ze zich niet bekeert tot de islam. Ondertussen moet Sarah verplicht meer uren werken en hebben ze haar veel meer werk gegeven dan voorheen.

Sarah vraagt uw gebed om vanuit Gods liefde met haar collega’s om te gaan. Bidt u mee?

Bid ook dat Sarah standvastig blijft in haar geloof. Bid dat de Here God haar kracht geeft om vol te houden in deze situatie.

Bid dat de directie van het bedrijf Sarah niet zal ontslaan.

* Sarah heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.

Tadzjikistan: Christen mishandeld en bedreigd door echtgenoot

Sevara* uit Tadzjikistan werd twee jaar geleden een volgeling van de Heere Jezus. In het geheim ging zij naar de kerk. Totdat haar man erachter kwam dat zij christen was geworden. Hij begon haar te mishandelen. Voor het oog van familie en buren, sloeg en vernederde hij haar. Op het laatst reageerde hij zijn woede ook af op hun vier kinderen. Anderhalf jaar geleden vertrok Sevara’s echtgenoot naar Rusland voor werk. Terwijl hij daar was bedreigde hij haar telefonisch.

Twee maanden geleden keerde Sevara’s man terug. Met zijn terugkeer kwamen ook de “moeilijke, wrede dagen” terug. Alles wat Sevara en de kinderen twee jaar geleden meemaakten, herhaalt zich. Haar man heeft nu ook een ultimatum gesteld. Als Sevara haar geloof in Jezus Christus niet opgeeft, wil hij van haar scheiden en met een andere vrouw trouwen.

Sevara is niet de enige in Tadzjikistan die door haar familie wordt mishandeld, omdat zij christen is geworden. Christenen met een moslimachtergrond worden vaak door familie opgesloten en mishandeld. Sommigen moeten vluchten voor hun leven. Tadzjikistan staat op plaats 45 van de Ranglijst Christenvervolging.

Bid om bescherming voor Sevara en haar kinderen. Bid dat Sevara vasthoudt aan haar geloof in Jezus Christus.

Bid voor Sevara’s man, dat hij de Here Jezus leert kennen en stopt met het mishandelen van zijn vrouw en kinderen.

Bid voor de bekeerde moslims in Tadzjikistan, dat zij Jezus Christus blijven volgen.

* Sevara heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.

Tadzjikistan: Waar zijn Zara en haar baby?

Drie maanden geleden gooide de islamitische Zara* uit Tadzjikistan haar leven radicaal om en werd christen. Sindsdien is er veel gebeurd en het is onduidelijk waar Zara en haar baby op dit moment zijn.

Zara had haar islamitische echtgenoot niet verteld dat ze christen was geworden en kerkdiensten bijwoonde in een plaatselijke kerk. Een Tadzjiek wordt verondersteld moslim te zijn. Voor familieleden is het een grote schande als iemand christen wordt. Kort nadat Zara tot geloof kwam, confronteerde haar man haar met een bijbel die hij in huis had gevonden. Toen Zara toegaf dat ze christen was geworden, sloeg hij haar waar hij kon. Hij greep de Bijbel en sloot zijn vrouw met hun baby op in huis. Hij dreigde dat hij haar samen met hun baby op straat zou zetten als ze het huis zou verlaten.

Zara is door haar man onder druk gezet om terug te keren naar de islam. Het is niet bekend of ze dat heeft gedaan. Christenen uit de kerk proberen tevergeefs contact met haar op te nemen. Buren zeggen dat ze Zara en de baby al een tijdlang niet hebben gezien. Het lijkt erop dat Zara ergens is heengegaan of dat haar echtgenoot Zara en de baby heeft weggestuurd.

Bid om bescherming voor Zara en haar baby. Bid dat Zara blijft vasthouden aan Jezus Christus.

Bid dat Zara’s echtgenoot de liefde van Christus leert kennen en zelf tot geloof komt.

Bid voor christenen met een moslimachtergrond die net als Zara grote druk ervaren om terug te keren naar de islam.

* Zara heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.

Tadzjikistan: Parvina moet trouwen met een moslim

Parvina woont in Tadzjikistan. Ze is 32 jaar, christen en single. Dat Parvina op 32-jarige leeftijd nog niet is getrouwd, is in haar land hoogst ongebruikelijk. Door haar ouders wordt ze onder druk gezet te trouwen met een moslimman. Ook haar bekering tot het christendom wordt niet geaccepteerd.

Parvina’s ouders aanvaarden niet dat hun dochter christen is en bekritiseren constant Parvina’s geloof. Een Tadzjiek hoort moslim te zijn en het is een grote schande als iemand tot geloof in Christus komt. Moslim-bekeerlingen als Parvina ervaren grote druk om terug te keren tot de islam.

Voor Parvina geldt dat haar ouders haar desnoods willen dwingen tot een huwelijk met een moslim die al is getrouwd. Parvina zou zijn tweede vrouw worden. Hoewel Parvina weigert met de man te trouwen, kan ze door haar ouders en familie worden gedwongen haar ja-woord te geven.

Dank dat Parvina de Here Jezus heeft leren kennen. Bid dat ze op Hem blijft vertrouwen en haar leven in Zijn handen legt.

Bid om bescherming voor Parvina nu de druk om te trouwen wordt opgevoerd. Bid om Gods leiding en kracht.

Bid dat de ouders, familie en beoogde echtgenoot van Parvina haar met rust zullen laten. Wilt u bidden dat ook zij openstaan voor Gods Woord en Christus gaan volgen?

Jonge christen vervolgd in Tadzjikistan

In 2011 bekeerde Nadia uit Tadzjikistan zich vanuit de islam tot het christendom. Sindsdien wordt ze vervolgd door haar islamitische familieleden. Ze werd door haar moeder geslagen, haar Bijbel werd in brand gestoken en haar kleding werd verscheurd.

Nadat Nadia christen werd, liet ze zich dopen. Toen haar familieleden ontdekten dat ze christen was, werd ze geslagen. Nadia probeerde te vluchten, maar werd door haar broers gevonden. Ze schoren haar hoofd kaal en gaven haar in het openbaar een pak slaag. Nadia werd vervolgens opgesloten in huis, waar ze nog steeds gevangen zit.

Bid om Gods bescherming voor Nadia. Bid dat ze een veilige plaats kan vinden en dat ze Gods troost en nabijheid ervaart.

Bid voor christenen in Azerbeidzjan

Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Azerbeidzjan zijn landen in Centraal-Azië. Ingeklemd tussen Rusland, Afghanistan en China vallen ze op de wereldkaart nauwelijks op. Toch wonen er in deze landen veel christenen die te lijden hebben onder discriminiatie en vervolging. Vestig deze maand uw aandacht op deze misschien onbekende landen en bid voor uw broeders en zusters daar.

Zaur Balaev werd een paar jaar geleden gearresteerd en gevangen gezet. Sinds 2008 is hij vrij, maar hij wordt nog regelmatig gecontroleerd. In november 2012 nog viel de politie zijn huis binnen en werd lectuur in beslag genomen. Alleen met toestemming van de overheid mag christelijk materiaal worden verkocht of het land binnenkomen.

Bid voor de bevolking van Azerbeidzjan, het merendeel heeft het Evangelie nog nooit gehoord.

Bid om standvastigheid en moed voor christenen als Zaur, die worden lastiggevallen.

Dank God dat er christenen zijn die ondanks het gevaar het Evangelie verkondigen. Bid dat hun inspanningen gezegend worden.