Categoriearchief: taliban

Talibanland: ‘Zegen uw vervolgers’

Deze week vragen we uw gebed voor christenen in Afghanistan en Pakistan. Afgelopen maandag werd Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden in Pakistan gedood door het Amerikaanse leger. Daarop heeft de terreurorganisatie gedreigd met vergeldingsacties.

Open Doors-oprichter Anne van der Bijl benadrukt dat het belangrijk is om te blijven bidden. Voor de christenen in deze landen en ook voor Al-Qaeda. In Romeinen 12:14 staat immers ‘Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.’ “Dit is een tijd van reflectie”, zegt Anne. “Wat drijft ons: Wraak of vergeving?” Anne vroeg regelmatig gebed voor Osama Bin Laden. “Ook nu blijf ik bidden, want er zijn nog meer leiders in deze organisatie.”

Christenen in Afghanistan en Pakistan hebben geregeld te maken met geweld door moslimextremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Er wordt gevreesd dat zij ook doelwit worden van wraakacties door moslims.

Bid voor de christenen in Afghanistan en Pakistan die te maken hebben gehad met gewelddadigheden door Al-Qaeda. Bid dat God hun de kracht geeft om hun aanvallers te vergeven.

Bid ook dat de christenen in deze regio geen doelwit worden van wraakacties van extremistische moslims na de dood van Osama Bin Laden.

Bid ook voor de leden en leiders van Al-Qaeda. Bid dat God hun ogen opent en laat zien dat Hij de enige Ware God is.

Open Doors luidt noodklok voor christenen Pakistan

De Taliban verspreiden zich als een olievlek over Pakistan. Met harde hand proberen ze hun wil op te leggen aan de bevolking. Geweld wordt niet geschuwd. De christenen in Pakistan leven in grote angst.

Vanuit de Swat-vallei rukken de militanten op naar de hoofdstad Islamabad. Maar ook in het zuiden van het land, in de stad Karachi, duiken de Taliban op. Daar ervaren christenen de gevolgen van de talibanisering heel duidelijk.

Zondag vielen meer dan honderd Talibanstrijders een christelijke wijk in Karachi binnen. Eerst werden kerkmuren en huizen beklad met leuzen tegen het christendom en voor de islam. Een vreedzame mars van christenen om de lokale overheid op te roepen hen te beschermen, haalde niets uit. Een dag later sleurden zwaarbewapende extremisten mannen en vrouwen uit hun huizen. Twee christenen die zich verzetten tegen de Taliban, werden voor de ogen van hun gezinnen geëxecuteerd.

Vanwege de acute noodsituatie vragen we u de komende tijd dagelijks te bidden voor vervolgde christenen.

Bid voor de christenen in Pakistan. Bid voor hun bescherming.
Bid dat er een keer komt in de talibanisering van Pakistan. Bid dat het geweld stopt..