Categoriearchief: talibanland

Talibanland: ‘Zegen uw vervolgers’

Deze week vragen we uw gebed voor christenen in Afghanistan en Pakistan. Afgelopen maandag werd Al-Qaeda-leider Osama Bin Laden in Pakistan gedood door het Amerikaanse leger. Daarop heeft de terreurorganisatie gedreigd met vergeldingsacties.

Open Doors-oprichter Anne van der Bijl benadrukt dat het belangrijk is om te blijven bidden. Voor de christenen in deze landen en ook voor Al-Qaeda. In Romeinen 12:14 staat immers ‘Zegen uw vervolgers; zegen hen, vervloek hen niet.’ “Dit is een tijd van reflectie”, zegt Anne. “Wat drijft ons: Wraak of vergeving?” Anne vroeg regelmatig gebed voor Osama Bin Laden. “Ook nu blijf ik bidden, want er zijn nog meer leiders in deze organisatie.”

Christenen in Afghanistan en Pakistan hebben geregeld te maken met geweld door moslimextremisten die banden hebben met Al-Qaeda. Er wordt gevreesd dat zij ook doelwit worden van wraakacties door moslims.

Bid voor de christenen in Afghanistan en Pakistan die te maken hebben gehad met gewelddadigheden door Al-Qaeda. Bid dat God hun de kracht geeft om hun aanvallers te vergeven.

Bid ook dat de christenen in deze regio geen doelwit worden van wraakacties van extremistische moslims na de dood van Osama Bin Laden.

Bid ook voor de leden en leiders van Al-Qaeda. Bid dat God hun ogen opent en laat zien dat Hij de enige Ware God is.

Talibanland: Madiha is op de vlucht

Madiha had getrouwd kunnen zijn, een gezin kunnen hebben, een leven kunnen leiden zoals zoveel mensen in haar land. Volgens het ritme en de regels van de islam in Afghanistan en Pakistan. Madiha koos iets anders. Zij besloot een volgeling van Christus te worden. Die keuze zorgt ervoor dat Madiha nu op de vlucht is.

Madiha werd opgevoed in een gezin met een islamitische vader en een christelijke moeder. De vader wilde niets van het christelijk geloof weten, maar de kinderen kregen de liefde voor Christus van hun moeder mee. Als hij thuis was, lieten Madiha’s moeder en de kinderen niets los. “Het geloof verbergen werd een levensstijl”, zegt Madiha.

Toen Madiha ouder werd, waren haar moeder en zij voortdurend bang dat Madiha zou worden uitgehuwelijkt. Toen ze op een dag op de bruiloft van een neef was, bleek dat hij die dag niet de enige zou zijn die zou trouwen. Ook Madiha’s huwelijk, met een moslimman, werd aangekondigd. Daarop sloeg Madiha met haar moeder en een aantal broers en zussen op de vlucht. Inmiddels zijn ze verschillende keren verhuisd. De angst om ontdekt te worden, is groot. Eén zusje kon de druk niet aan en is naar haar vader teruggegaan.

Bid voor Madiha, haar moeder, broers en zussen. Bid dat God voorziet in een uitkomst in hun situatie. Bid dat Hij hen ingeeft wat ze moeten doen en wie ze kunnen vertrouwen.

Bid ook voor de vader van Madiha en het zusje dat naar hem is teruggekeerd. Bid dat ze niet langer afwijzend zullen staan, maar op zoek zullen gaan naar wat Madiha gelooft.

Wilt u ook bidden voor andere christenen in ‘Talibanland’: Afghanistan en Pakistan? Veel christenen bevinden zich momenteel, net als Madiha, in een zeer gespannen situatie.

P.S. Het hele verhaal van Madiha leest u op de website van Open Doors.

Talibanland: Broeder Johannes is voortdurend op de vlucht

Broeder Johannes (een schuilnaam) staat onder grote druk. In de regio waar hij woont, rukken de Taliban op en krijgt de islam steeds meer invloed. Met zijn werk voor een ondergrondse bijbelschool staat Johannes letterlijk en figuurlijk vooraan in de frontlinie. Doodsbedreigingen zijn voor hem dagelijkse realiteit. Daardoor is Johannes voortdurend op de vlucht. Zijn vrouw en kind kunnen geen contact met hem hebben omdat dat té gevaarlijk is.

Johannes vraagt om gebed.“We houden het alleen vol door ons tot God te wenden. Wij willen trouw zijn aan onze roeping, maar dit is heel erg moeilijk. We hebben geen antwoord op doodsbedreigingen en extremisme, maar vragen God om hulp. We hebben kracht nodig om door te gaan. Bid alstublieft voor ons.”

De mensen met wie Johannes werkt, hebben ook met grote uitdagingen te maken. Er is sprake van veel ziekte en dit brengt grote emotionele en financiële zorgen met zich mee. Vanwege dreigementen moeten ze telkens weer zoeken naar nieuwe manieren om het werk voort te zetten.

Bid om kracht en volharding voor broeder Johannes. Bid dat hij ieder moment zal weten welke volgende stap hij moet nemen.

Bid om vertrouwen voor zijn vrouw en kind. Bid dat zij de zekerheid ervaren dat God voor hun man en vader zorgt en dat Hij hun leven in Zijn hand heeft.

Bid om kracht en genezing voor de zieken. Bid dat onder alle omstandigheden Gods wil zal geschieden.

Bid om bescherming voor de christenen in Talibanland.