Categoriearchief: tsjaad

Tsjaad: Mariam werd bedreigd, afgewezen en verlaten

Als Mariam (28) christen wordt, neemt haar islamitische familie afstand van haar. Ze laten haar in de steek en ze wordt bedreigd. Alsof dat niet genoeg is, verlaat haar christelijke man haar voor een andere vrouw. Mariam is aan haar lot overgelaten.

De jonge vrouw groeide op als moslim in een islamitische familie. Ze trouwde met een christelijke man met wie ze drie kinderen kreeg. Vijf jaar geleden besloot Mariam zich te bekeren tot het christendom. Haar familie reageerde vol ontzetting, een oom bedreigde haar met de dood. Dankzij tussenkomst van de lokale kerk en autoriteiten, stopte hij haar lastig te vallen. Tot op de dag van vandaag wil haar familie niets met haar te maken hebben.

Het ging niet goed tussen Mariam en haar man, ze hadden een slecht huwelijk. Op een dag kwam haar man thuis uit zijn werk in Niger, met een nieuwe vrouw. Mariam was geschokt. “Alleen door mijn geloof in Christus kan ik hiermee omgaan”, getuigt de jonge vrouw. Polygamie is bij wet toegestaan in deze regio en komt zeer veel voor, ook in christelijke kringen.

Al snel besloten Mariams man en zijn nieuwe vrouw te verhuizen. Mariam en haar drie kinderen werden aan hun lot overgelaten. Een diacones van haar kerk ontfermt zich nu over de vrouw en haar kinderen. Mariam verdient zelf geld door graan en groenten te verkopen op de markt, net genoeg om haar gezin te onderhouden. Maar makkelijk is het niet. Open Doors ondersteunt haar hierbij. Ondanks alles wat er is gebeurd, hoopt Mariam op verzoening met haar man. “Bid alstublieft dat de Here God werkt in zijn leven”, zegt ze.

mariam

Tsjaad is een overwegend islamitisch land in Centraal-Afrika. Zo’n veertig procent van de bevolking is christen. Gebrek aan geestelijke diepgang vanwege onvoldoende pastorale kennisoverdracht is een grote uitdaging voor de kerk in het land.

Dank de Here God dat Mariam vasthoudt aan haar geloof in Jezus Christus. Bid dat ze groeit in haar geloof.

Bid voor wijsheid, kracht en energie voor Mariam nu ze er alleen voor staat. Bid dat ze in staat is haar kinderen op te voeden met de liefde van de Here God.

Bid dat God werkt in het leven van haar man.