Categoriearchief: turkmenistan

Umid uit Turkmenistan vrij

Vorige week kregen het bijzondere nieuws dat Umid Gojayev plotseling vrijgelaten is uit een werkkamp in Turkmenistan.

Na een ruzie met zijn buren werd Umid begin 2012 opgepakt en veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in een werkkamp. Volgens zijn familie is dit gebeurd omdat hij christen is. Op 17 februari kregen Umid en een andere christen amnestie van de Turkmeense president. Umid heeft drie van de vier jaar gevangenisstraf uitgezeten. Vorige week werd hij herenigd met zijn gezin.

Vorig jaar hield SDOK een bemoedigingsactie voor Umid.

Dank God voor de vrijlating van Umid Gojayev!

Centraal-Azië: Huiszoekingen reden tot angst

Baurzhan* en Nurzhamel* uit Turkmenistan waren vorige week samen met hun gezinnen in het huis van één van hen. Tijdens het eten viel de geheime politie het huis binnen en deed huiszoeking. In één van de kamers vonden ze een bijbel en één van de evangeliën in het Turkmeens. Alle gezinsleden werden meegenomen naar het politiebureau en ondervraagd. Uren later kwamen ze vrij. De politie benadrukte echter dat ze binnenkort weer op het politiebureau moeten verschijnen.

Recent is ook het huis van Sergey* doorzocht door de politie. Sergey is één van de leiders van de ondergrondse kerk in Oezbekistan. De inval gebeurde na een anonieme melding dat Sergey lid zou zijn van een illegale religieuze organisatie. Tijdens de huiszoeking werden geen bezwarende spullen gevonden. Maar een week na de inval moest Sergey voor de rechtbank verschijnen. Hij werd aangeklaagd voor de betrokkenheid bij distributie van illegale religieuze lectuur en materialen. Als bewijs dienden diverse boeken en cd’s met een christelijke inhoud. Spullen die Sergey een jaar eerder had gegeven aan een vrouw uit de kerk die werkte in het stadsbestuur. Het is niet bekend hoe het komt dat de materialen nu opduiken als bewijsmateriaal. Sergey werd vrijgelaten, maar kan een boete krijgen. Ook kreeg hij te horen dat hij om andere (nog onbekende) redenen weer voor de rechter moet komen.

Bid voor Baurzhan, Nurzhamal en hun gezinnen. Ze zijn bang en gespannen voor de mogelijke gevolgen van de huiszoeking.

Bid voor Sergey en zijn gezin. Bid dat alle aanklachten tegen hem vervallen.

Bid voor christenen in Centraal-Azië die moeilijkheden ondervinden vanwege hun geloof. Bid om bescherming en wijsheid voor hen.

* Baurzhan, Nurzhamel en Sergey heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam
niet vermeld.

PS. Turkmenistan en Oezbekistan staan op resp. plek 20 en 15 van de Ranglijst Christenvervolging. Meer informatie
over de situatie van christenen in beide landen vindt u op www.opendoors.nl/ranglijst.

Bemoedig Umid in het werkkamp

De Turkmeense christen Umid Gojayev raakte begin 2012 betrokken bij een ruzie met vier van zijn buren over een waterput. Umid verdedigde zichzelf en daarbij raakte een van zijn buren gewond. Umid werd veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf in een werkkamp.

Geen van de andere mannen die betrokken waren bij de ruzie, werd veroordeeld. Umids familie is ervan overtuigd dat hij is veroordeeld omdat hij christen is.

Umid zit nu al twee jaar in het werkkamp. De omstandigheden in het werkkamp zijn zwaar. Van de gevange-nisleiding heeft Umid gehoord dat hij geen kans maakt op vervroegde vrijlating, omdat hij in de Bijbel leest.

Bemoedigt u Umid met een kaart?

Turkmenistan: Lerares ontslagen om christelijk geloof

Een lerares in Turkmenistan is ontslagen omdat ze weigerde haar christelijke geloof op te geven. Bij een werkoverleg op school werd Karina* opgewacht door politieagenten die haar onder druk zetten haar geloof in Jezus Christus op te geven. Karina weigerde. Een paar dagen later ondervroeg Karina’s baas haar over haar christelijke geloof en kerkelijke activiteiten. Hij dwong haar te kiezen tussen haar geloof en haar baan. Karina bleef bij haar beslissing om Christus te volgen en werd daarom gedwongen haar ontslag in te dienen.

Karina heeft het moeilijk met het feit dat ze geen werk meer heeft en vraagt zich af hoe ze goed voor haar twee dochters kan zorgen. Ze is depressief en sinds haar ontslag mijdt ze andere gelovigen: “Ik geloof nog steeds, maar ik wil op dit moment geen enkel contact met christenen.” Karina vertaalde christelijke materialen naar het Turkmeens. Dat wil ze niet langer doen.

Karina werd geboren als moslim, maar kwam enkele jaren geleden tot geloof in de Here Jezus. Het gebeurt vaak dat Turkmenen die tot geloof komen hun baan kwijt raken of door de politie onder druk worden gezet om terug te keren naar de islam. Volgens de grondwet is er godsdienstvrijheid in Turkmenistan, maar in de praktijk is alleen de Russisch-Orthodoxe Kerk goedgekeurd door de staat.

Dank dat Karina haar geloof niet heeft opgegeven. Bid dat Karina volhardt in geloof en haar zorgen in Gods handen legt.

Bid om bescherming van christenen die samenkomen zonder dat ze daar een vergunning voor hebben. De politie valt regelmatig kerkdiensten binnen, ondervraagt gelovigen en neemt bijbels en boeken in beslag.

Bid om leiding van de Heilige Geest voor Turkmeense christenen die soms niet weten wie ze kunnen vertrouwen. Bid dat ze groeien in geloof en de liefde van Christus in praktijk brengen in hun dagelijks leven.

* Karina heet in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt haar echte naam niet vermeld.

Bid voor christenen in Azerbeidzjan

Tadzjikistan, Turkmenistan, Kirgizië, Oezbekistan en Azerbeidzjan zijn landen in Centraal-Azië. Ingeklemd tussen Rusland, Afghanistan en China vallen ze op de wereldkaart nauwelijks op. Toch wonen er in deze landen veel christenen die te lijden hebben onder discriminiatie en vervolging. Vestig deze maand uw aandacht op deze misschien onbekende landen en bid voor uw broeders en zusters daar.

Zaur Balaev werd een paar jaar geleden gearresteerd en gevangen gezet. Sinds 2008 is hij vrij, maar hij wordt nog regelmatig gecontroleerd. In november 2012 nog viel de politie zijn huis binnen en werd lectuur in beslag genomen. Alleen met toestemming van de overheid mag christelijk materiaal worden verkocht of het land binnenkomen.

Bid voor de bevolking van Azerbeidzjan, het merendeel heeft het Evangelie nog nooit gehoord.

Bid om standvastigheid en moed voor christenen als Zaur, die worden lastiggevallen.

Dank God dat er christenen zijn die ondanks het gevaar het Evangelie verkondigen. Bid dat hun inspanningen gezegend worden.

Samenkomsten in Turkmenistan verstoord

Op zondag 23 september werd een huiskerk in Dashoguz, een stad in het noorden van Turkmenistan, overvallen door politieagenten en andere overheidsofficials. De eigenaar van het huis, de 77-jarige Begjan en zijn vrouw Kerime werden mishandeld. Vijftien kerkleden werden ondervraagd en er werden Bijbels en studieboeken in beslag genomen. Elf christenen kregen boetes opgelegd ter hoogte van twee maandsalarissen.

Eerder die maand werden in dezelfde stad een bijeenkomst bij iemand thuis verstoord door de politie. Drie christenen werden veroordeeld voor het ‘nalaten van registratie van een religieuze samenkomst’ en ‘deelnemen aan een ongeregistreerde religieuze samenkomst’. De boetes varieerden van vijf tot tien maandsalarissen.

Bron: Forum18

Turkmenistan: Pastor Ilmurad Nurliev is vrijgelaten

We vroegen u al vaak om gebed voor pastor Ilmurad Nurliev uit Turkmenistan. Hij zat achttien maanden gevangen in een werkkamp. Ilmurad is voorganger van een protestantse gemeente in het land. Zijn gemeente wordt al jarenlang lastiggevallen door de overheid. Enkele gemeenteleden beschuldigden Ilmurad van oplichting. Hoewel ze dat later weer introkken, bleef Ilmurad vastzitten. Zes keer eerder was er zicht op amnestie, maar gebeurde er niets. Ilmurads vrouw Maya had de hoop al opgegeven. Ilmurad verklaart dat hij redelijk is behandeld in het werkkamp. Hij is wel een keer voor tien dagen vastgezet in een isoleercel en hij mocht geen bijbel bij zich hebben.

Dank God voor Zijn ingrijpen in de gevangenschap van Ilmurad!

Bid voor het opheffen van beperkingen: Ilmurad moet zich nu nog wekelijks melden bij de politie.

Bid voor christenen in Turkmenistan

Vandaag werd bekend dat de huidige president van Turkmenistan, Berdymoechammedov, is herkozen. In de verkiezingen kreeg hij 97,1 procent van de stemmen. Buitenlandse waarnemers waren niet welkom bij de verkiezingen. Mensenrechtenactivisten hebben onlangs hun zorgen geuit over de situatie in deze voormalige Sovjetrepubliek.

De Turkmeense grondwet garandeert godsdienstvrijheid, maar in de praktijk wordt dat beperkt tot bepaalde groepen. De overheid controleert en censureert religieuze lectuur. Registratie is verplicht als kerken een legale status willen krijgen. Buiten de hoofdstad is de kans op registratie echter nihil. Christenen die toch ‘illegaal’ samenkomen in huiskerken, lopen de kans op boetes, inbeslagname van land of loonsvermindering.

We vragen uw gebed voor de kleine groep christenen in dit land.

Bid dat ondanks de herverkiezing van de president er meer vrijheid komt.

Bid dat onze broeders en zusters zich niet door angst voor straf laten weerhouden om samen te komen en God te dienen.