Categoriearchief: vietnam

Vietnam: Geboeid om het evangelie

‘Ho’ (31) en ‘Thy’ (27) uit Vietnam zijn onafscheidelijk. Sinds ze tot geloof zijn gekomen door christelijke radio-uitzendingen, trekken ze samen de dorpen in het noorden van Vietnam door om anderen het Evangelie te vertellen. Als de politie hoort dat drie gezinnen tot geloof zijn gekomen en dat zij hun afgoden verbrand hebben, worden de Ho en Thy opgepakt. De mannen worden met handboeien aan elkaar gebonden.

Ruw slepen politiemannen de twee jonge evangelisten het dorpsplein op. Ze roepen de dorpsbewoners op om hun trouw aan het land te tonen door deze ‘verkondigers van leugens en rebellie’ in elkaar te slaan. Uren lang krijgen beide mannen klappen te verduren. Sommige dorpelingen spotten: “Vraag toch aan jullie Jezus om je te bevrijden.” Ze plaatsen een kom rijst voor hen op de grond en dwingen hen om als dieren uit de kom te eten.

Herinnering
Al die tijd houden Ho en Thy zich stil. Ze putten kracht uit de herinnering aan hun Heere, die ook geslagen en bespot werd. Uiteindelijk laat de politie hen gaan, nadat de broer van Ho een formulier heeft ondertekend waarin staat dat ze niet meer in het dorp mogen evangeliseren.

Medische zorg
Als ze thuis komen, zorgt de contactpersoon van SDOK ervoor dat beide mannen in het ziekenhuis worden opgenomen. Ze moeten daar zeven dagen blijven. De ziekenhuiskosten worden betaald vanuit het medisch hulpprogramma van SDOK en haar zusterorganisaties.

Vertrouwen
Ondanks de waarschuwing die Ho en Thy hebben gekregen, zoeken ze toch weer contact met de gezinnen uit het dorp. Voorlopig geeft Ho ze via de telefoon onderwijs uit de Bijbel en bidt hij met hen. Inmiddels is nog een ander gezin tot geloof gekomen. Het moedige getuigenis van de twee jonge evangelisten die stil bleven toen ze in elkaar geslagen werden, heeft velen aan het denken gezet. De nieuwe gelovigen reizen naar het dorp van Ho en Thy om hen te ontmoeten. Ze zeggen: “Zelfs als het betekent dat we moeten sterven, zullen we Jezus nooit verlaten. Ook als we uit het dorp verjaagd worden, vertrouwen we er nog steeds op dat God voor ons gezin blijft zorgen.”

Smokkelaarsgeloof

Onlangs las ik een verhaal over een christen in Vietnam die vastbesloten was om een doos met Bijbels naar een afgelegen dorp te brengen, zelfs al was dit vol risico’s. Als hij en zijn lading gevonden zouden worden, betekende dat een gevangenisstraf en misschien wel martelingen.

De christen wilde het hoe dan ook proberen. Hij bad, verzamelde al zijn moed en nam het enige mogelijke vervoersmiddel: de bus. Hij wist dat er onderweg controles waren, maar hij hoopte dat de Bijbels op welke manier dan ook niet opgemerkt zouden blijven.
Terwijl hij bad voor een goede reis, was hij verrast en tegelijkertijd bang toen een man in uniform de bus in stapte. De soldaat liep op hem af en ging op de lege stoel naast hem zitten. Vlak voordat de soldaat even later in slaap viel, legde hij zijn hoed op de doos met Bijbels.

De eerste controle kwam. Passagiers moesten zich identificeren en hun bagage openen. De slapende soldaat werd overgeslagen en naar de doos met Bijbels werd niet omgekeken. En het gebeurde dat vlak voor elke controle de soldaat indommelde en zijn hoed op de doos van de christen liet liggen. De Bijbels kwamen veilig op de plaats van bestemming.

Ik werd geraakt door de almacht van God en het eenvoudige geloof van deze christen. Wat zou er kunnen gebeuren als ik ook zo in het geloof zou wandelen?

Door een medewerker van SDOK

Vietnam: Gebed voor frontlinie werker

Deze week ontvingen we een dringende gebedsoproep voor Ahn, een van onze werkers in Vietnam. Ahn bezoekt regelmatig christenen op het platteland. Ze zoekt met name vrouwen van voorgangers die in de gevangenis zitten op. De overheid houdt Ahn scherp in de gaten en heeft haar een paar keer ondervraagd.

De verwachting is dat de politie Ahn voorlopig lastig blijft vallen. Hierdoor kan Ahn haar bezoeken niet voort zetten.

Bid om uitkomst voor Ahn en andere christenen die betrokken zijn bij dit project.

Bid om bescherming.

Bid om leiding en kracht voor Ahn tijdens nieuwe ondervragingen van de politie.

Vietnam: De vrouw van een gevangene

Op 29 oktober 2012 werd de Vietnamese chisten Nie veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf. Hij protesteerde voor meer geloofsvrijheid. Kort na de demonstratie werd Nie bij zijn huis opgepakt, in elkaar geslagen en meegenomen. Eban, zijn vrouw, zag alles voor haar ogen gebeuren.

Nu staat Eban er alleen voor. Elke nacht staat ze om 1 uur op samen met haar zoon, ze werken tot 11 uur op een rubberplantage. Als haar zoon ‘s middags op school zit, werkt Eban op de koffieplantage van haar familie. Na een korte nacht, staat ze in alle vroegte weer op. “Ik doe elke dag mijn best,” zegt Eban, “Ik kan het me niet veroorloven om te stoppen met werken, ik zou niet weten hoe ik op een andere manier mijn kinderen moet voeden en ze naar school kan sturen.”

Ernstig gemarteld
Het is niet de eerste keer dat Eban’s man Nie in de gevangenis zit. In 2008 werd hij gearresteerd en zes maanden lang opgesloten in de gevangenis vanwege zijn evangelisatieactiviteiten. Tijdens zijn gevangenschap werd Nie gemarteld. Hij werd zo hard geslagen, dat hij verlamd raakte aan zijn benen. Eban: “Met elektrische schokken werden Nie’s benen verlamd en hij werd voortdurend geslagen op zijn vingertoppen. Toen hij op zijn hoofd geslagen werd, begon hij uit zijn oren te bloeden. De klappen op zijn hoofd hebben zijn concentratievermogen aangetast, hij moet nu veel moeite doen om zich op gesprekken te concentreren.”

Geloof
Zo nu en dan mag Eban haar man in de gevangenis bezoeken. “Zijn geloof is nog steeds sterk,” vertelt Eban, “Maar hij heeft pijn in zijn benen en daarom heeft Nie medicijnen nodig. Er zijn in zijn gevangenis geen andere christenen, dus hij bidt alleen. Wel probeert hij te getuigen van zijn geloof, maar er is nog niemand tot bekering gekomen.”

Voor vrouwen van gevangen christenen is het leven niet gemakkelijk. Eban moet voor haar gezin zorgen, maar ook veel uur per dag werken. De gevangenis waar Nie zit is erg ver weg, ze kan hem daardoor niet vaak bezoeken. Nie heeft het moeilijk in de gevangenis, waar hij als enige christen vast zit en veel moeilijkheden te verduren heeft.

Bid voor zowel Eban als Nie.

Vietnam: Vee van christenen afgepakt

In een klein dorpje in het noorden van Vietnam woont de 31-jarige Trong*. Voor het aanbidden van de steen- en boomgoden moest hij wijn en een kip offeren. Omdat Trong christen is, weigerde hij dit. Daarop namen zeven lokale ambtenaren zijn varken in beslag. Hoewel het een zware tegenslag is voor hem, zegt Trong: “Ik zal het evangelie blijven verspreiden, ongeacht de omstandigheden.”

Het verhaal van Trong staat niet op zich. Vorig jaar overkwam Fa* en zijn gezin hetzelfde. Dertien lokale ambtenaren namen zijn vee mee. Net als Trong weigerde Fa de geesten te aanbidden die door de dorpelingen worden aanbeden. “Je volgt Jezus Christus en daarmee overtreed je de wet. Daarom pakken we jouw vee af”, werd hem gezegd.

Fa verloor niet alleen zijn vee, de dorpsleider heeft hem bovendien de toegang tot lokale gezondheidszorgvoorzieningen ontzegd. Open Doors helpt de gezinnen van Trong en Fa. Ondanks de vervolging blijft ook Fa het evangelie delen met zijn dorpsgenoten. Daardoor zijn vijf andere gezinnen tot geloof gekomen.

Bid voor de gezinnen van Trong en Fa. Bid dat ze herstellen van het opgelopen trauma en dat ze degenen die hen onrecht aandeden kunnen vergeven.

Dank de Here God voor de vijf gezinnen die tot geloof zijn gekomen door de woorden van Fa.

Bid dat de christenen in Noord-Vietnam zout en licht mogen zijn in hun dorpen, ondanks de vervolging die ze ervaren.

* Trong en Fa heten in werkelijkheid anders. Om veiligheidsredenen wordt hun echte naam niet vermeld.

Vietnam: twee voorgangers mishandeld

Afgelopen zondag is de Vietnamese voorganger Quang samen met een andere voorganger aangevallen.

De aanval vond plaats vlakbij de bijbelschool waar de voorgangers werken. Ze werden met stenen op hun hoofd geslagen en geschopt. Beide voorgangers zijn naar een ziekenhuis overgebracht. Dominee Quang heeft een gebroken neus, gebroken ribben en verwondingen aan zijn gezicht, tanden en kaak. Hij heeft veel pijn en voelt zich erg ziek. Dominee Quang werd al eerder aangevallen en mishandeld, maar nog nooit waren zijn verwondingen zo ernstig als nu.

Bid om genezing, kracht en Gods nabijheid voor voorganger Quang en de andere voorganger.

Bijbelschool in Vietnam aangevallen; 47 christenen gearresteerd

Afgelopen maandag werd een bijbelschool in Vietnam aangevallen door een grote groep politieagenten en andere officials. 29 aanwezige voorgangers en 47 studenten werden gearresteerd. Dat meldt een partnerorganisatie van SDOK die in Vietnam werkzaam is.

Om elf uur ’s avonds (plaatselijke tijd) werden de voorgangers en studenten op de bijbelschool van pastor Quang opgeschrikt door een groep van een paar honderd agenten, ambtenaren en leden van de burgerwacht. Het hek om de school werd gesloopt, waarna ze twee uur lang huishielden in de school. Het gebouw werd geplunderd, meer dan twintig aanwezige christenen werden mishandeld en 47 mensen werden afgevoerd. Pastor Quang werd zelf ook mishandeld. Hij verloor daarbij verschillende tanden. Veel van de mishandelde christenen lijden nog erge pijn, omdat ze niet in de gelegenheid zijn gesteld een arts te bezoeken.

De bijbelschool van pastor Quang is in het verleden vaker door de politie overvallen en verwoest.

Zodra we meer informatie hebben over dit incident, zullen we dat uiteraard melden. Voor nu vragen we uw gebed voor de broeders en zusters die gearresteerd en/of gewond geraakt zijn!

Bid voor Y Wo Nie

In 2011 werd de Vietnamese christen Y Wo Nie vervroegd vrijgelaten uit de gevangenis. Hij zat een gevangenisstraf van negen jaar uit vanwege het leiden van een protestbetoging voor meer religieuze vrijheid in Vietnam.

Hoewel Y Wo Nie op vrije voeten is, is zijn leven niet gemakkelijk. Hij kampt nog steeds met gezondheidsproblemen door zijn tijd in de gevangenis. “Mijn gezondheid is niet goed en daardoor kan ik niet hard werken,” vertelde Y Wo Nie onlangs, “Ik heb twee kinderen die naar school gaan en een oude moeder, mijn gezin is erg arm en daardoor moet ik veel werken.”

Y Wo Nie heeft veel lichamelijke klachten overgehouden aan zijn tijd in de gevangenis. Hij heeft last van zijn knieën, chronische buikpijn, een darmonsteking en pijn aan zijn ogen en schouders.

“Mijn familie en ik zijn altijd trouw gebleven aan God. We bidden Hem om genezing van mijn ziekte,” vertelde Y Wo Nie. “Ik wil iedereen bedanken die me heeft gesteund. Ik heb niets om u mee terug te betalen, maar ik bid voor u en vraag God om u te zegenen.”

“Ik wil vragen of u ook voor mij en mijn gezondheid wilt blijven bidden. Bid alstublieft ook voor mijn familie, dat zij sterk blijven in hun geloof en dat we in vrede kunnen leven.”

SDOK hield in 2008 een bemoedigingsactie voor Y Wo Nie. Vanwege zijn medische problemen wordt Y Wo Nie nog steeds financieel gesteund door SDOK.

Meer dan zestig kerkleiders vast in Vietnam

Meer dan 60 voorgangers en kerkleiders zitten opgesloten in gevangenissen en werkkampen in Vietnam. De gevangenisstraffen die zijn opgelegd variëren van vijf tot achttien jaar cel.

De omstandigheden in de gevangeniskampen zijn zwaar. Volgens een onlangs verschenen rapport hebben gevangenen te maken met dwangarbeid en een werkdag van veertien uur. Daarnaast krijgen ze weinig voedsel, is er veel ziekte en is de medische behandeling beperkt. Ook komt geweld tegen gevangenen voor.

Bijna alle gearresteerde voorgangers behoren tot etnische minderheden uit het noorden van Vietnam. Vanwege hun afkomst en hun geloof worden deze christenen meer geconfronteerd met discriminatie en onderdrukking dan andere Vietnamezen.
Sommige van de gevangen voorgangers zitten al vast sinds 2004.

Bron: International Christian Concern

Bid voor de gevangen voorgangers en kerkleiders in Vietnam!

Bid dat zij de kracht en zegen van God ervaren in hun moeilijke omstandigheden en dat zij tot een lichtend licht mogen zijn.

Bid ook voor hun familieleden en achterblijvers die ook te maken hebben met discriminatie en gemis.

Gebedsthema augustus 2013

Bid voor christenen in landen met twee gezichten

Er zijn landen in de wereld die populair zijn als vakantiebestemming maar waar, naast allerlei toeristische attracties, christenen in moeilijke omstandigheden leven. Van deze vervolging zie je niets wanneer je als toerist het land bezoekt. Ook is de kans klein dat je op vakantie deze vervolgde broeders en zusters zult ontmoeten. Ze hebben ons gebed nodig om vol te houden.

Bid deze maand voor christenen in Turkije, Egypte, China, Tunesië en Vietnam.

Download hier het gebedsthema.