Proces bekeerde moslim verdaagd naar 13 november

Egypte – De zaak van de bekeerde moslim, Mohammed Ahmed Hegazy (24) uit Port Saïd, is op 2 oktober behandeld in een hoorzitting in Caïro. Hegazy heeft het Egyptische Ministerie van Binnenlandse Zaken een proces aangedaan om zijn overgang tot het christendom wettelijk erkend te krijgen. Dit is uniek in de geschiedenis van Egypte en heeft een storm van protest opgeroepen. Hegazy kon zelf niet bij de hoorzitting aanwezig zijn; hij is met zijn vrouw ondergedoken vanwege doodsbedreigingen door radicale moslims. Zijn eerste advocaat, Mamdouh Nakhla, is ook met de dood bedreigd en heeft zich teruggetrokken.

Hegazy zei tegenover persbureau Compass Direct dat de politie de afgelopen maanden verschillende ex-moslims heeft gearresteerd en ondervraagd naar zijn verblijfplaats.

Rechter Muhammad Husseini heeft de volgende zitting vastgesteld op dinsdag 13 november, waardoor Hegazy’s nieuwe advocaten de tijd hebben om zijn zaak te bestuderen.

Bid voor een eerlijke rechtszaak; als Hegazy de zaak wint, betekent dat goed nieuws voor veel bekeerde moslims in Egypte.

Bid dat rechter Husseini zich niet laat intimideren door fanatieke moslims, die Hegazy’s dood eisen.

Bid om wijsheid en moed voor zijn advocaten

Bid voor bescherming van Hegazy en zijn vrouw en zijn advocaten.

Eritrea: Helen Berhane veilig in Denemarken

De Eritrese gospelzangeres Helen Berhane is op 19 oktober samen met haar dochter Eva veilig in Denemarken aangekomen. Zij heeft in dit land asiel gekregen. Helen heeft jaren voor haar geloof gevangen gezeten in Eritrea, o.a. in een overvolle, snikhete container. Tijdens haar gevangenschap is zij zwaar mishandeld. Eén keer dacht men dat ze het niet zou overleven. Ze is toen naar een ziekenhuis gebracht. Korte tijd later hebben ze haar vrijgelaten. Helen is naar Soedan gevlucht, waar ze bijna een jaar geweest is. Om aanhouding te voorkomen moest ze telkens een ander onderduikadres zoeken. Helen is nog steeds niet genezen van haar verwondingen. Zij heeft hulp nodig bij het lopen.

Dank God dat Helen nu veilig is.

Bid dat zij in Denemarken geheel mag herstellen, en dat zij hier een nieuw leven kan beginnen.

Bid dat de Eritrese autoriteiten geen represailles nemen tegen haar familie in Eritrea.

Bid voor de meer dan 2000 christenen, die niet zo bekend zijn als Helen, maar die net zo zwaar moeten lijden om hun geloof.

Zware tijden voor Irakese vluchtelingen

4,5 miljoen Irakezen zijn gevlucht voor het geweld in hun land. 2,3 miljoen van hen bevinden zich in het relatief veilige Noord-Irak, ook wel Vrij Koerdistan genoemd. Onder deze ontheemden in Noord-Irak bevinden zich naar schatting 75.000 christenen. De meeste ontheemden hebben slecht onderdak en geen werk of werk dat ver beneden hun capaciteit ligt. Zij lijden honger en gebrek en nu de winter er aankomt, ook kou.

Open Doors probeert hen te helpen met voedsel, brandstof, dekens, winterkleding, medische en geestelijke zorg.

Door de oorlogsdreiging met Turkije, vanwege de PKK-rebellen die zich schuilhouden in de bergen van Noord-Irak, voelen de ontheemden zich steeds minder veilig.

Bid dat het Turkse leger geen oorlog begint in Noord-Irak, zodat de ontheemden niet opnieuw moeten vluchten.

Bid dat de ontheemden voldoende hulp ontvangen.

Dank God dat het de laatste maanden veiliger is geworden in Irak. Bid dat de situatie zo verbetert, dat de vluchtelingen terug kunnen keren.

Oezbekistan houdt klopjacht op Pinksterchristen

De Oezbeekse politie heeft bevestigd dat zij betroken is bij een natiewijde zoekactie naar de protestantse christen Makset Djabbarbergenov. Op de vraag waarom er jacht op hem gemaakt wordt, kreeg het persbureau Forum 18 ten antwoord dat hij mensen in zijn huis verzamelt voor godsdienstoefeningen. “Laat hem z’n geloof voor zichzelf houden, maar dit is agitatie en dat mag niet. Hij heeft geen vergunning, daarvoor heeft hij een officiële, religieuze gemeente nodig.”

Op de vraag waarom mensen hun geloof niet vrij mogen praktiseren, kreeg Forum 18 ten antwoord: “Zo is de wet.”
Op een aanplakbiljet dat overal in het land is opgehangen, staat: “Indien u weet waar M. Djabbarbergenov verblijft, verzoek ik u hem aan te houden en ons kantoor in te lichten. Dan komen wij hem onmiddellijk halen.”

Maksets vrouw is op 4 oktober bevallen van hun derde kind. Zij is ook ondergedoken. Makset heeft z’n jongste kind nog niet gezien.

Bid voor broeder Makset, dat hij niet gevonden wordt.

Bid ook voor zijn vrouw en kinderen, die in onzekerheid leven over het wel en wee van hun man en vader.

Bid dat ‘de wet’ in Oezbekistan veranderd wordt, zodat het gezin weer herenigd kan worden.

Beheerder boekwinkel Gaza vermoord

In het weekeinde van 6/7 oktober is de beheerder van de christelijke boekwinkel in Gaza-stad vermoord. Rami Ayyad is dertig jaar geworden en laat een zwangere vrouw en twee kinderen achter. De daders en hun motief zijn niet bekend, maar Palestijnse christenen zijn ervan overtuigd dat Ayyad om zijn geloof is vermoord. Hij is met een schot door het hoofd om het leven gebracht. Ook is hij meerdere malen gestoken met een mes. De moord is nog niet opgeëist.

Ayyad laat z’n zwangere vrouw Pauline achter met twee kinderen, George (2 jaar) en Wisam (9 maanden).

In het verleden zijn medewerkers van de boekwinkel en de huisbaas bedreigd door anti-Westerse groeperingen. Begin dit jaar vond een bomaanslag plaats, die slechts materiële schade veroorzaakte. Open Doors was bij de oprichting van de boekwinkel betrokken en ondersteunt deze al jaren. Door de brute moord zit de angst er bij de christelijke gemeenschap goed in.

De boekwinkel blijft voorlopig gesloten.

Bid in de eerste plaats voor Ayyads weduwe Pauline en haar kinderen. Zij heeft het geestelijk en lichamelijk erg moeilijk. Tijdens de begrafenis is zij flauwgevallen.

Bid voor de zwaar geïntimideerde christenen van Gaza.

Bid voor de overige medewerkers van de boekwinkel, en dat deze binnenkort toch weer geopend kan worden.

Bid dat de Hamas zijn belofte waar zal maken om de christelijke minderheid te beschermen.

Noord-Korea: China stuurt vluchtelingen terug

In Noord-Korea wordt momenteel hard gewerkt om de poreuze grens met China hermetisch te sluiten. Een hekwerk, bewakingscamera’s en valkuilen met scherpe bamboesperen moeten ervoor zorgen dat niemand de grens meer over komt. Ook is het aantal razzia’s aan de Chinese kant van de grens toegenomen.

Onlangs is uitgelekt dat de Chinese regering ervan uitgaat dat er duizenden meer Noord-Koreaanse vluchtelingen in het land zijn dan de 70.000 waar men lange tijd vanuit ging. Er zijn sterke aanwijzigingen dat China nog dit jaar de meeste vluchtelingen wil terugsturen naar Noord-Korea. Daar wacht hun een zeer hoge boete en anderen, zoals christenen, het strafkamp of de kogel. Volgend jaar, in de aanloop naar de Olympische Spelen, kan China dan mooi weer spelen door geen vluchtelingen uit te zetten.

Dit zijn spannende dagen voor de vele vluchtelingen en de Chinezen die hen laten onderduiken. Nu het zo gevaarlijk is geworden, zijn het bijna alleen nog maar christenen die het aandurven om vluchtelingen op te vangen. Open Doors helpt hen daarbij. Veel vluchtelingen komen dankzij hun liefdewerk tot geloof in de Here Jezus.

Bid voor de vluchtelingen en hun hulpverleners, dat ze niet ontdekt worden.

Bid dat het niet zal lukken om de grens hermetisch te sluiten.

De VN, de EU en de Nederlandse ambassadeur proberen regelmatig deze situatie onder de aandacht te brengen van de betreffende regeringen. Tot dusver zonder enig resultaat. Bid dat ze nu wel succes zullen hebben.

Noord-Korea: veel meer gevangenen dan men dacht

In de Noord-Koreaanse straf- en werkkampen zitten veel meer gevangenen dan men altijd heeft aangenomen. Wij hebben goede reden om aan te nemen dat er minstens een miljoen Noord-Koreanen hun leven in een afschuwelijk kamp slijten. Het kunnen er best nog wel meer zijn, want sommige kampen zijn zo groot, dat ze op satellietfoto’s niet als zodanig herkenbaar zijn. Vanuit de lucht lijken het net dorpen. Wij schatten dat er in Noord-Korea tussen de tweehonderd duizend en een half miljoen christenen zijn. Van hen zucht een kwart (dus 50 tot 125.000) in een kamp voor dissidenten. Zeer zelden komt iemand levend uit zo’n kamp.

Bid voor de vele christenen en vooral voor de gevangenen.

Bid dat er een verandering van regime komt, met vrijheid voor het volk om zelf te kiezen welke god zij dienen willen.

Turkije: Bekeerde moslims aangeklaagd

Woensdag 26 september moet de zaak voorkomen van twee Turkse moslims die zich tot het christendom bekeerd hebben. Het gaat om Hakan Tastan en Turan Topal. Vorig jaar oktober werden zij beschuldigd dat ze de Turkse identiteit beledigd, de islam gesmaad en een geheim bestand vergaard hadden met namen van mensen wie ze een bijbelcursus wilden aanbieden.

Maar tijdens de laatste zitting op juli jl. vertelde de openbare aanklager dat er “geen enkel stuk geloofwaardig bewijs” bestond om de beschuldigingen tegen de twee mannen hard te maken. Hij is inmiddels vervangen door een ander. Publiek en media oefenen veel druk uit op de rechters om de twee ex-moslims te veroordelen. Een van de rechters heeft zich onder druk van de aanklagers teruggetrokken. Ook is men op zoek naar nieuwe getuigen.

Woensdag 26 september moet de zaak weer voorkomen.

Bid dat de rechters zich niet laten intimideren.

Bid om wijsheid en moed voor Gursel Meric, de advocaat van de twee christenen.

Bid dat er geen nieuwe (valse) getuigen gevonden worden en dat Hakan en Turan worden vrijgesproken.

Christen in Eritrea doodgemarteld

Een 33-jarige Eritrese christin is op 5 september in gevangenschap doodgemarteld, omdat zij weigerde een verklaring te ondertekenen waarin zij haar geloof afzwoer.

Achttien maanden geleden werd Migsti Haile samen met negen andere ongetrouwde vrouwen gearresteerd tijdens een kerkdienst in Asmara.

Half augustus werd bekend dat deze groep vrouwen was overgeplaatst naar een militair opleidingskamp, waar zij blootstaan aan zware mishandeling.

Het afgelopen jaar zijn minstens vier christenen in gevangenschap in Eritrea overleden. Op 15 februari bezweek Magos Solomon Semere aan de gevolgen van marteling in Assab en 17 oktober 2006 stierven twee andere christenen aan hun verwondingen.

In mei 2002 heeft Eritrea de meeste kerkgenootschappen verboden. Sindsdien heeft Eritrea talloze kerkgangers gearresteerd. Op dit moment zitten er minstens 2000 christenen om hun geloof in hechtenis.

Bid voor de nabestaanden van Migsti Haile.

Bid vooral ook voor haar 9 medegevangenen, die ook gemarteld worden.

Bid voor de 2000 christengevangenen in Eritrea. Sommigen zitten al meer dan vier jaar vast.

Bid dat zij de kracht krijgen om vast te houden aan hun geloof in Jezus Christus.

Bid dat Eritrea zich iets aantrekt van de internationale protesten en dat er weer vrijheid van godsdienst komt.

Indonesië: broeder Abe

Door de vrijlating van de drie zondagsschoolleraressen in Indonesië zouden we bijna Abe Bentar uit Tasikmalaya vergeten.

Op 8 maart 2006 werd hij uit z’n huis gelokt en door een menigte moslims in elkaar geslagen. Dat ging door totdat de politie hem meenam naar het bureau. Aanvankelijk zat hij in hechtenis voor z’n veiligheid, maar later is er een aanklacht tegen hem ingediend. De rechtbank oordeelde dat Abe “de gevoelens van de moslims had gekwetst en onrust in de samenleving had verspreid” (door te evangeliseren onder moslims). Hij werd veroordeeld tot 4,5 jaar hechtenis. Hij zit in de gevangenis van Ceribon.

Abe krijgt veel bezoek in – maar wel van moslims, die hem bedreigen en weer moslim willen maken. Vanwege de grote afstand (550 km.) kunnen zijn vrouw en dochter hem zelden bezoeken.

Bid voor Abe’s gezondheid. Hij verblijft al een aantal maanden in de ziekenboeg van de gevangenis. Zijn vrouw en dochter maken zich ernstig zorgen over zijn geestelijke en lichamelijke toestand.

Bid dat hij standvastig blijft en niet toegeeft aan de verleiding weer moslim te worden.

Bid ook voor zijn vrouw Waty (37) en dochter Rinda (15).